تاريخ : جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ | 19:23 | نویسنده : امیرعلی امیری |

لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

فصل اول-کلیات

ماده 1- تعاریف

الف- ایثارگر در این قانون به کسی اطلاق می گردد که برای استقرار وحفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید،مفقودالاثر،جانباز،اسیر،آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره-احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص از کارافتادگی مشمولین این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ب- شهید و مفقودالاثر: به کسی اطلاق می شود که جان خود را در راه تکوین،شکوفایی،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج-جانباز:به کسی اطلاق می شود که سلامتی خود را در راه تکوین،شکوفایی،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص های جسمی یا روانی دچار شود.

د-اسیر:به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین،شکوفایی،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تایید مراجع صلاحیتدار قرار گیرد.

ه-آزاده:به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین،شکوفایی ،دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود.همچنین کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی(ره) به دلایل امنیتی،مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده اند.

تبصره-استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تایید مراجع صلاحیتدار برسد.

و-رزمنده:به کسی اطلاق می شود که در راه تکوین،دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران،استقلال و تمامیت ارضی کشور،مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تایید مراجع ذی صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.

تبصره-رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می باشد،مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.

ز- خانواده شاهد:خانواده های معظمی که در راه اعتلاء اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی از اعضاء خانواده شان(پدر،مادر،همسر،فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیر شده باشد.

ح- خانواده ایثارگران:خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر،فرزند و والدین آنها می شود.

ط- درصورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون،خدمات و امتیازات مربوط،به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می گیرد.

ی- بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به اختصار بنیاد نامیده می شود.

ماده2- دستگاههای مشمول این قانون عبارتند از:

الف- کلیه وزارتخانه ها،سازمانها و دستاههای اجرائی،موسسات و شرکتهای دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از این که دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند،قوه قضائیه اعم از کادر قضائی و اداری و سازمانها و موسسات وابسته و تابعه آنها،کانون وکلاء دادگستری،کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری،قوه مقننه ،نهاد ریاست جمهوری،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(سازمانهای وابسته و تابعه)،نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(نظامی و انتظامی)نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آنه توسط دولت تامین می گردد.

بانکها،موسسات بیمه ای،جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و شرکتهای تحت پوشش آنان و نیز موسسات و شرکتهایی که شمول قانون ب آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تامین اجتماعی،شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران،شرکت ملی صنایع پتروشیمی،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،سازمان صنایع ملی ایران،شرکتهای هواپیمایی،سازمان انرژی اتمی،اعضای هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور،مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب- سایر دستگاهها و سازمانها و شرکتها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی که تحت پوشش قانون کار یا مقررات تامین اجتماعی و قوانین خاص هستند.

فصل دوم-مسکن

ماده3 – خدمات مسکن با استفاده از روشهای ذیل ارائه می گردد:

الف- تامین و واگذاری زمین یا مسکن.

ب- واگذاری منازل اجاره به شرط تملیک

ج- ارائه تسهیلات بانکی بلندمدت با کارمزد حداکثر چهاردرصد(%4) با بازپرداخت بیست ساله.

د- ودیعه مسکن استیجاری

ه- کمک بلاعوض

و- پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسکن نامناسب

ز- معافیت از هزینه های آماده سازی زمین،خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری که حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می گیرد.

تبصره1- مشمولین دریافت خدمات مسکن عبارتند از: همسران،فرزندان و والدین شهدا،اسراء و مفقودالاثرها،جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگانی که فاقد مسکن بوده یا دارای مسکن نامناسب می باشند.

تبصره2- جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل که قبل از فوت از خدمات مربوط به مسکن برخوردار نشده اند،خدمات مرتبط به مسکن به همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده دار می باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطا می گردد.ضمنا جانبازان و آزادگان متاهل متوفی که دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسکن موردنظر به همسر آنان ارائه می گردد.

ماده4- میزان تسهیلات بانکی این فصل برای هریک از مشمولین به ازاء هر واحد مسکونی،یکصد و بیست میلیون ریال در شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت و در سایر شهرها و روستاها یکصد میلیون ریال

می باشد.افزایش سطح تسهیلات موضوع این ماده در سالهای آتی،براساس نرخ تورم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره1- مشمولین این قانون کخه عضو تعاونیهای مسکن بوده و نیز مالکین املاک مسکونی فاقد سند مالکیت رسمی اعم از شهری و روستایی می توانند با ارائه ضمانت لازم(سفته و تعهدنامه کتبی بنیاد استان مربوط) از تسهیلات بانکی استفاده نمایند.این ضمانت نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

تبصره2- رعایت آئین نامه مقاوم سازی در ساخت واحدهای مشمول این تسهیلات که به تایید شهرداری یا بنیاد مسکن رسیده باشد ضروری است.

تبصره3- محاسبه سود و کارمزد متعلق به تسهیلات بانکی مسکن در چهارچوب ضوابط مورد عمل بانکها در بخش مسکن صورت خواهد گرفت و سود وکارمزد قابل دریافت از ایثارگران مشمول،چهاردرصد(%4)بوده و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به سود مورد انتظار بانکها در بخش مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی خواهد شد تا از آن طریق به بانکها پرداخت شود.

تبصره4- ایثارگرانی که از تسهیلات و وام خرید مسکن در سقف بالاتر از میزان اشاره شده در این ماده استفاده می نمایند سود تسهیلات و کارمزد وام دریافتی تا سقف پیش بینی شده در این ماده بر اساس چهار درصد(4%) و مازاد بر آن برابر ظوابط نظام بانکی محاسبه خواهد شد.دریافت این تسهیلات و وام بدون شرایط سپرده گذاری می باشد.

ماده 5 – به منظور پیشگیری از تخریب و بلا استفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسکونی مشمولین این فصل که در عسر و حرج قرار دارندو از مساعدت های مربوط به مسکن هم بهره مند نشده اند، بنیاد بر حسب ظوابط و مقررات مصوب هیات امنا می تواند بخشی از هزینه های تعمیرات منازل را به صورت بلا عوض پرداخت نماید.

ماده 6 – مشمولین این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیر بنای مفید تا یکصد و بیست متر مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند.

مفاد این ماده در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره – مشمولین این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند.

ماده 7 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید(به نام فرزندان) نسبت به تامین زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه ای برای زمین هایی که قیمت منطقه ای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتیکه واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده مممکن نباشد دولت مکلف است به ازاء آن جهت هر یک از مشمولین مبلغ پنجاه میلیون ( 50000000 [2]) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده 8 – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است سالانه حداکثر سی درصد(30%) از منازل اجاره به شرط تملیک خود را با نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه التفاوت سهم زمین در آپارتمان های اجاره به شرط تملیک به مشمولین واجد شرایط پرداخت می شود.

ماده 9 – مشمولین این فصل از پرداخت هزینه آماده سازی کلا” معاف و پرداخت این هزینه ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این معافیت ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه وقید می گردد.

ماده 10 – بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب سازی اماکن مسکونی و ساماندهی محیط زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده 11 – وزارت خانه های نیرو، نفت، راه و ترابری و کشور موظفند کلیه هزینه ای خدمات مربوط به آب رسانی، گاز رسانی، برق رسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزار های شهدا و یادمان ها را با هماهنگی بنیاد تامین نمایند.

هزینه آب و برق و گاز مصرفی گلزار های شهدا در مکان هایی که تحت پوشش شهرداری ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می باشد.

آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی بنیاد و ستااد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های مزیور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم – بهداشت و درمان

ماده 12 – حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی ( همگانی، مکلف، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و و افراد تحت تکلف ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی کشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اصلاحات قئانین یادشده می باشد. آئین نامه اجرائی ذی ربط با پیشنهاد مشترک بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 13 – تامین صد در صد(100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص ( خدماتی که مشمول قوانین بیمه همکانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد.

تبصره 1 – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوطه و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان اقدام نمایند.

تبصره 2 – شرکت های دولتی، نهادها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در موسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره 3 – دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در بخش غیر دولتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده ودر اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

تبصره 4 – دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز وکارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولین این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

ماده 14 – بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی،توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروهای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تامین نماید. بدین منظور بنیاد می تواند ضمن استفاده از ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی حسب ضرورت با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران نسبت یه توسعه یا تاسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 1 – سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراکز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذور تامین و پرداخت می گردد.

تبصره 2 – بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی و آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تامین و وارد نماید

ماده 15 – بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تامین و ارتقاء سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکلف آنان نسبت یه ایجاد بانک اطلاعات پزشکی و پیرا پزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده 16 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) به صورت رایگان اقدام نماید.

ماده 17 – بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تایید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش بینی می گردد، اقدام نماید.

ماده 18 – بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و اشتغال این گروه و با استفاده از استاندارد های بین المللی به عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات ( امتیازبندی تلفیقی)و تعیین و اصلاح و به روز کردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط،نیاز به رای کمسیون باشد،اقدام نماید.

ماده19- بنیاد موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه محجروحیت موجود در بیمارستانها و کلیه مراکز پزشکی،درمانی و ستادهای تخلیه مجروحین و جلوگیری از امحاء،مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحین دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده20- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،رفاه و تامین اجتماعی،آموزش و پرورش،سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری،پیشگیری و درمان جهت ارتقاء سطح سلامت و تامین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان “مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران” را تاسیس نماید.

تبصره-آئین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت 3ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل چهارم – تسهیلات اداری و استخدامی

ماده21- کلیه دستگاههای موضوع ماده(2) این قانون مکلفند حداقل بیست و پنج درصد(%25) از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط اخذ می نمایند به خانواده های شاهد،جانبازان و آزادگان،همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(%25)و بالاتر،آزادگان،اسراءو خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند.

تبصره1- آن دسته از فرزندان شاهد،جانبازان از کارافتاده کلی،آزادگان از کارافتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با کسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمونهای استخدامی پذیرفته شوند می توانند همانند سایر فرزندان شاهد،جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.

تبصره2-کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید،جانبازان بیست و پنج درصد(%25) وبالاتر ،آزاده،اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.

تبصره3-کسب حداقل هشتاد درصد(%80) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولین متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش علوم،تحقیقات و فناوری الزامی است.

ماده22- بنیاد حسب مورد به همسر و والدین شاهد،جانبازان و آزادگان،که بنا به تشخیص کمسیون پزشکی بنیاد دارای عائله تحت تکفل قانونی محجور و معلول(ذهنی،جسمی،حرکتی) باشند،علاوه بر پرداختی های موضوع این قانون،درصورتی که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند،حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پرداخت می نماید.

ماده23- بنیاد مکلف است به کلیه والدین شاهد به میزان معادل یک و نیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت مستمری پرداخت نماید.

ماده24- همسران شاهد،همسران جانباز 50% و بالاتر،شیمیایی و اعصاب و روان(متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان با سابقه اسارت پنج سال و بالاتر که قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده اند،درصورت شاغل بودن می توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای کامل بهره مند گردند.

تبصره1-همسران شاغل جانبازان زیر 50% و آزادگان با سنوات کمتر از پنج سال بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیات وزیران می رسد از یک تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره مند می گردند.

تبصره2-کلیه همسران شاهد شاغل،همانند همسران جانبازان از کاهش ساعات کاری برخوردار می گردند.

تبصره3-رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی باشد.

ماده25- به همسران شاهد سرپرست خانواده و جانبازان50% وبالاتر و آزادگان متوفی که فرزند یا فرزندانی را از آنان تحت تکفل قانونی داشتهباشند معادل حداقل حقوق کارکنان دولت،حق سرپرستی پرداخت خواهد شد.افراد حضانت کننده از این فرزندان محروم از مادر نیز مشمول این ماده می باشند.

ماده26- دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان 50% و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمسیون پزشکی بنیاد و بر اساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجرئحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می شود،نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری و حق همیاری بر مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده27- مدت خدمت داوطلبانه جانبازان،رزمندگان،آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال درصورت تمایل جزو سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به ماخذ مشاغل سخت و زیان آور(یک به یک و نیم) محسوب می گردد.

دولت مکلف است مابه التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدت مذکور به ماخذ آخرین وضعیت استخدامی(حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوقهای مربوط واریز نماید.

ماده28- کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطاء امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودین زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا و مفقودین دارای مدرک دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

فصل پنجم-اشتغال و کارآفرینی

ماده29- خانواده شاهد،جانبازان،همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر،آزادگان و همسر و فرزندان آنان مشروط بر آنکه فاقد شغل و درآمد بوده و واجد شرایط شغل موردنظر باشند می توانند از خدمات این فصل برخوردار شوند.

تبصره-رزمندگان و خواهر و برادر شاهد در اولویت بعدی برای استفاده از خدمات موضوع این فصل می باشند.

ماده30- وزارت کار و امور اجتماعی و سایر واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظفند ضمن هماهنگی با بنیاد در راستای جذب نیروی انسانی مورد نیاز کارگاههای تابع قانون کار،مشمولین موضوع ماده(29) این قانون را در اولویت قرار دهند.

ماده31- به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولین موضوع ماده (29) این قانون،دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود می نماید،مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:

الف-حق بیمه سهم کارفرما برای جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد به میزان 100% و سایر مشمولین موضوع ماده(29) این قانون به میزان 50% حداقل به مدت پنج سال توسط بنیاد پرداخت می گردد.

ب – کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد(150%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.

ج – کارفرمایانی که اقدام به جذب و استخدام افراد موضوع ماده (29) این قانون حداقل به مدت پنج سال می نمایند تا مدت هجده ماه از هفتاد و پنج درصد(75%) یارانه حداقل حقوق و دستمزد، موضوع ماده (41) قانون کار بر حسب نوع شغلی که در اختیار آنان قرار خواهد گرفت بهره مند می شوند.

ماده 32 – بنیاد موظف است نسبت به ایجاد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اقدام نموده و اساسنامه آن را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.منابع مالی این صندوق به شرح زیر تامین می گردد:

الف – بودجه عمومی دولت

ب – وجوه برگشتی از محل اقساط وامهای اشتغال پرداختی به ایثارگران(وجوه اداره شده)..

ج – سایر منابع بنیاد(منابع داخلی بنیاد)

ماده 33 – در صورتیکه در راستای دستیابی فرزندان شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان بیکار به مشاغل مناسب، نیاز به فراگیری دوره های آموزشی و مهارتی باشد، به منظور تامین حداقل معاش آنان در طول دوره آموزش(حداکثر تا هجده ماه) کمک هزینه زندگی معادل هفتاد و پنج درصد(75%) حداقل حقوق کارکنان دولت و برای یک بار توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

ماده 34 – برای بهره مندی افراد واجد شرایط این فصل، ضمن هماهنگی دستگاه ها و مراکز ارائه دهنده امکانات فوق با بنیاد مشروط بر آن که قبلاً از تسهیلات این فصل استفاده نکرده باشند تا سی درصد(30%) از امکانات مربوط به موارد ذیل به این امر اختصاص می یابد:

الف – واگذاری غرفه میادین و بازارچه های خوداشتغالی و دکه از طریق شوراهای اسلامی و با هماهنگی شهرداری ها.

ب – سهمیه پذیرش دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشهای مهارتی، تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به همراه تسهیلات رفاهی به ویژه خوابگاه.

ج – اجراء دوره های کارورزی خاص فارغ الاتحصیلان توسط دستگاه های اجرائی ذی ربط.

د – اعزام نیروی کار به خارج از کشور، توسط دستگاه های مشمول این قانون.

ماده 35 – دولت مکلف است ساز و کارهای مناسب را برای ایجاد مشاغل پایدار برای مشمولین این فصل از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده، خود اشتغالی، برنامه کمک های فنی و اعتباری (ملی و استانی) در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و اجرا نماید.

ماده 36 – به منظور ساماندهی موضوع اشتغال مشمولین این قانون در سیاستگذاری های کلان، رئیس بنیاد در شورای عالی اشتغال عضویت خواهد داشت.

فصل ششم – معیشت و رفاه

ماده 37 – کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در دستگاه های موضوع ماده (2) این قانون به شرح تبصره های زیر حسب مورد تامین و پرداخت می گردد.

تبصره 1 – کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تامین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.

تبصره 2 – شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد های عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل و حالت اشتغال در موسسات مربوط اقدام نمایند.

تبصره 3 – دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان شاغل در بخش غیردولتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و رد اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

ماده 38 – حقوق و مزایای پرسنل وظیفه و نیروهای داوطلب غیرشاغل در دستگاه های موضوع ماده(2) این قانون که به صورت بسیج مردمی از سوی مراجع ذی صلاح نظیر نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، کمیته امداد امام خمینی(ره)،جهادسازندگی،سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه های علمیه و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به جبهه اعزام و به دلیل حضور در جبهه و یا بر اثر ترور، شهید،مفقودالاثر،جانباز ازکارافتاده کلی گردیده اند،طبق مقررات ،همطراز کادر نیروهای مسلح تعیین و توسط بنیاد پرداخت خواهد شد.

تبصره-حقوق وظیفه جانبازان غیر حالت اشتغال مشمول قوانین نیروهای مسلح بر اساس مقررات مربوط در نیروهای مسلح محاسبه و توسط نیروی مربوط پرداخت می گردد.

ماده39- حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید،مفقودالاثر،اسرا،آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاهها،اعم از کشوری و لشکری براساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه می گردد.

تبصره1-حقوق و مزایای اسرا،آزادگان و جانبازان از کارافتاده کلی توسط دستگاه مربوط و حقوق و مزایای شهدا و مفقودالاثرها توسط بنیاد پرداخت می گردد.

تبصزه2-حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد(38) و (39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاههای موضوع بند (الف) ماده(2) این قانون قطع می گردد.

 

ماده40-حقوق بازنشستگی شهدا،جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال،معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هرساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلین اضافه و به شکل تبصره های زیر عمل می شود.

تبصره1-حقوق بازنشستگی مشمولین قانون حالت اشتغال،اعم از اینکه در اجرای قانون مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همطراز(بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می گردد.

تبصره2-حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا،جانبازان و آزادگان غیرمستخدم دولت توسط بنیاد و حقوق بازنشستگی و وظیفه جانبازان و آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذیربط پرداخت می گردد.

تبصره3-مشمولین قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظورشده برای شاغلین همطراز(مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار می گردند.دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تامین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.

ماده41- جانبازان 25% و بالاتر،آزادگان و خانواده های شاهد و خانواده جانبازان70% درصورت مسافرت داخلی از طریق هریک از شرکتهای دولتی یا خصوصی هواپیمایی،راه آهن و کشتیرانی با ارائه کارت ایثارگری و یا معرفی نامه بنیاد از پرداخت 50% هزینه بلیط مسافرت معاف می باشد.

تبصزه1-کلیه مشمولین این ماده از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس و مترو(داخل شهری) معاف می باشند.

تبصره2-مشمولین این این ماده در پروازهای خارجی با معرفی نامه بنیاد برای یک بار در سال از50% تخفیف مستقیم بهای روز فروش بهره مند می باشند.

تبصره3-تخفیف موضوع این ماده در بخش های دولتی و خصوصی توسط بنیاد تامین و پرداخت می شود.

ماده 42 – معافیت ایثارگران و فرزندان ذکور آنان و برادران شهداء از انجام خدمت وظیفه عمومی طبق قانون نظام وظیفه عمومی و اصلاحات آن و تدابیر فرمانده کل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده 43 – سازمان حج و زیارت موظف است هر ساله ژنج درصد(5٪) تا ده درصد(10٪) از سهمیه حج تمتع را به جانبازان و آزادگان و همسران آنان،همسر و والدین شاهد که توسط بنیاد معرفی و برای اولین بار مشرف می شوند اختصاص دهد.

ماده44 – وزارت کشور ضمن هماهنگی های لازم نسبت به ارائه خدمات ترددی از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک و مناطق مربوط را برای جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، بر اساس معرفی نامه بنیاد به صورت رایگان فراهم نماید.

ماده 45 – دولت مکلف است سالیانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای کلیه جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و آن تعداد از جانبازان بیست و پنج درصد(25%) الی چهل و نه درصد(49%) که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، پیش بینی نماید.

تبصره 1 – آن تعداد از همسر و فرزندان شاهد آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می شوند می توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده نمایند.

تبصره 2 – آئین نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلا عوض توسط بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 46 – دولت مکلف است نسبت به تامین و پرداخت پنجاه درصد(50%) هزینه بیمه عمر خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان که توسط هیچ یک از دستگاه های دولتی تحت پوشش یبمه مذکور نمی باشند، افدام نماید.

ماده 47 – دولت مکلف است همه ساله مبلغی را به منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد شهید تشکیل خواهد شد در بودجه سالانه بنیاد پیش بینی نماید.

ماده 48 – دولت مکلف است پس از فوت هر یک از ایثارگران غیرمستخدم دولت، کمک هزینه فوت همانند مشمولین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان – مصوب 1375- و اصلاحیه های بعدی آن، به خانواده آنان مشروط بر این که به موجب قوانین و مقررات دیگری دریافت ننموده باشند، پرداخت نمایند.

تبصره – دستگاه های اجرائی کشوری و لشگری برای ایثارگران مستخدم خود، طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام می نمایند.

ماده 49 – دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفا قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه بعد آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند.

تبصره – پرداخت هزینه های ازدواج به مشمولین این ماده که تحت پوشش دستگاه های اجرائی نیستند به عهده بنیاد است.

ماده 50 – تسهیلات بانکی(وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دوبرابر ظوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض الحسنه تعیین می گردد.

ماده 51 – کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند به شهداء و جانبازان بیست و پنجاه درصد(25%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد(25%) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نمایند.

تبصره 1 – به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند مبلغ یادشده توسط بنیاد تامین و پرداخت می گردد.

تبصره2 – این فوق العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد(38) و (39) این قانون برخوردار گردیده اند تعلق نخواهد گرفت.

ماده 52 – بیمه درمانی فرزندان ذکور شهداء پس از فراغت از تحصیل تا زمان اشتغال حداکثر به مدت سه سال توسط بنیاد محاسبه و پرداخت می گردد.

ماده53 – کلیه دستگاه های اجرائی مشمول این قانون موظفند مرخصی استحقاقی و عملیاتی استفاده نشده شهداء و مفقودین را به ازاء هر ماه طلب مرخصی آنان معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای دریافتی آنان محاسبه و از سوی دستگاه های ذی ربط پرداخت نمایند.

ماده54 – کارکنان شهید و جانباز و آزاده از کار افتاده کلی همانند سایر کارکنان شاغل دستگاه ها، از کلیه تسهیلات اجتماعی، رفاهی،آموزشی و خدمات قابل ارائه به کارکنان دستگاه ها، نظیر دفترچه اتکا، علاوه بر تسهیلات بنیاد برخوردار خواهند شد.

ماده 55 – جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی مشمول این قانون چنانچه قبل از سن بازنشستگی فوت نمایند، عائله تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای حالت اشتغال تا سن بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

ماده 56 – صد در صد (100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 57 – مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که بر اساس ماده(13) قانون حمایت از آزادگان ( اسراء آزاد شده) پس از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 سنوات خدمتی آنان دو برابر محاسبه و ذخیره شده است، بر اساس اخرین حقوق و مزایای فرد پرداخت خواهد بود.

همچنین آزادگانی که بعد از اسارت شاغل شده اند از این مزایا برای مدت اسارت بهره مند خواهند شد.

ماده 58 – وزارت دادگستری با همکاری قوه قضائیه نسبت به ارائه خدمات قضائی از خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان در مراجع قضائی جهت دفاع و استیفاء حقوق آنان اقدام نماید.

تبصره 1- هزینه ارائه خدمات حمایت قضائی از محل اعتبارات مصوب بنیاد تامین و پرداخت می گردد.

تبصره 2 – شکایات مربوط به ایثارگرن مشمول این ماده در خصوص عدم اجراء این قانون در کمیسیون ماده(16) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می باشد.

ماده 59 – قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند بیست وپنج درصد(25%) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سایقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.

ماده 60 – دستگاه های موضوع ماده(2) این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی که قبل از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده و قطع همکاری نموده اند صرفا برای یک بار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.

تبصره – افرادی که به موجب رای صادره از مراجع قضائی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به دلیل محکومیت از کار برکنار شده اند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده61- آئین نامه اجرائی این فصل از سوی بنیاد،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل هفتم – اموور فرهنگی،آموزشی، ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ماده62- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع موسسه،نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته شدگان،آزادگان،اسرا،جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا موسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط برای یکبار اقدام نمایند.

ماده63- با هدف توسعه،ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد،ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد شهیدان و حفظ و تقویت شان و جایگاه الگوهای عینی عرصه جهاد،ایثار و شهادت،شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت با شرح وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود.

الف-شرح وظایف:

1-سیاستگذاری در زمینه احیاء،حفظ،ترویج و نهادینه نمودن فرهنگ جهاد،ایثار و شهادت

2-ساماندهی و هماهنگی در برنامه ریزی های کلان دستگاهها و نهادهای متولی دولتی و غیر دولتی

3-بکارگیری ظرفیت های جامعه و کشور برای تحقق اهداف شهیدان،جانبازان و آزادگان

4-ساماندهی نحوه تجلیل و تقدیر از ایثارگران و استفاده از توان و ظرفیت آنان در توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

ب-ترکیب:

1-رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا

2-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

3-وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

4-وزیر آموزش و پرورش

5-وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

6-وزیر کشور

7-رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

8-رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

9-نماینده ولی فقیه در بنیاد

10-رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

11-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12-رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

13-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

14-یکی از مجتهدین به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

15-رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد

16-رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور

17-دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره1-دبیرخانه شورا در بنیاد مستقر می باشد و مسئولیت پشتیبانی علمی،پژوهشی و خدماتی متناسب با وظایف و مسئولیت شورا را بر عهده خواهد داشت.

تبصره2-دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از تشکلها و سازمانهای غیر دولتی فرهنگی،هنری،پژوهشی و ورزشی که در حوزه ایثارگران فعالیت می نمایند حمایتهای مادی و معنوی به عمل آورند.

تبصره3-دستورالعملهای داخلی شورا به پیشنهاد دبیرخانه به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره4-مصوبات این شورا با تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.

ماده64- با توجه به ضرورت حفظ،جمع آوری و تمرکز کلیه اسناد و آثار شهدا و ایثارگران،دولت موظف است اقدامات لازم را در جهت حفظ و نگهداری اصل آثار و اسناد فرهنگی،هنری،تاریخی و علمی مکتوب و غیر مکتوب شهدا و ایثارگران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با رعایت اصول طبقه بندی به عمل آورد.

تبصره1-در صورت انتشار این آثار رعایت حقوق مادی و معنوی صاحبان آن الزامی است.

تبصره2-آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط بنیاد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،مرکز اسناد ملی،ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده65- به منظور تجلیل از همسر،فرزند،والدین شهدا،مفقودین،اسرا و همچنین جانبازان،آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و رزمندگان،به آنان نشان ویژه اعطاء خواهد شد.اعطاء نشان ویژه به کلیه ایثارگران،تابع آیین نامه اجرائی خواهد بود که در کارگروهی متشکل از نمایندگان بنیاد،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ستاد کل نیروهای مسلح با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.این نشان غیر از نشانهای دولتی است که تحت آئین نامه مربوط اعطاء می شوند.

ماده 66- جهت تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.

ماده67- بنیادموظف است نسبت به تامین و پرداخت صد در صد هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد(همسر و فرزندان شهدا)،جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی،پیام نور،شبانه دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می باشند،اقدام نمایند.

تبصره-تعیین رشته های تحصیلی مورد نیاز،نوع،میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب ائین نامه ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده68- بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت هزینه های خدمات آموزشی طرح شاهد در برنامه های آموزش عمومی و سایر برنامه های آموزش عالی از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود اقدام نماید.

تبصره1-بنیاد موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی بعه دانش آموزان و دانشجویان شامل همسر و فرزندان شاهد،جانبازان 25% و بالاتر،آزادگان و خانواده های آنان اقدام نماید.

تبصره2-آیین نامه اجرائی این ماده از سوی بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده69- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی کشور مشمول این قانون موظفند نسبت به تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و هنری مرتبط با ایثار و شهادت اقدام و از هنرمندانی که در این زمینه فعالیت می کنند بخصوص هنرمندان ایثارگر حمایت کنند.

تبصره-آئین نامه اجرائی و تعیین میزان تولیدات برنامه های مورد نظر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با همکاری بنیاد حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده70- به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی،فرهنگی،ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور موثر در عرصه های ملی و بین المللی،بنیاد موظف است با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت شش ماه آئین نامه ای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

ماده71- وزارتخانه های علوم،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان وآموزش پزشکی و کلیه دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و دستگاههای اجرایی مشمول ماده 2 این قانون موظفند در اعطاء سهمیه های ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی،بورسهای تحصیلی داخل و خارج از کشور،فرصتهای مطالعاتی و دوره های دکترای تخصصی 20% از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد،جانبازان،آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای 25% اختصاص دهند.

تبصره-کسب حداقل 70% حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد.این میزان درخصوص رشته های پزشکی 80% حدنصاب شرایط علمی می باشد.

ماده72- دانشگاههای دولتی و غیر دولتی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهها و قوای سه گانه موظفند 20% از سهمیه هیات علمی خود را براساس آئین نامه ای که توسط شورای عالی طرح و برنامه شاهد تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید به ایثارگران اختصاص دهند.

ماده73- با توجه به ضرورت حفظ نشاط و شادابی ایثارگران و خانواده های آنان،کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(2) این قانون که دارای امکانات تفریحی،فرهنگی،هنری و ورزشی می باشند با درنظر داشتن اصل عزتمندی،برای استفاده ایثارگران و خانواده آنان 50% تخفیف در بهره مندی از این تسهیلات درنظر گیرند.

فصل هشتم – منابع مالی و نظارت

ماده74- منابع مالی مورد نیاز با حفظ سهم سایر منابع بنیادفدر قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد.

تبصره1-سایر منابع بنیاد به عنوان درآمد اختصاصی بنیاد هرساله در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره2-به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای خدمات رسانی به ایثارگرانفسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به ایجاد فصل رفاه و تامین اجتماعی ایثارگران و برنامه های ذیل آن متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده75- به منظور نظارت برحسن اجراء این قانون وآئین نامه اجرائی آن ،رئیس بنیاد موظف است گزارش عملکرد هرسال را که براساس شاخصهای هر برنامه و فعالیت تنظیم شده است حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به مقام معظم رهبری،رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره1-کلیه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند هرساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسهیلات به ایثارگران مشمول این قانون را به بنیاد ارائه نمایند.

تبصره2-ارائه گزارش از سوی دستگاههایی که مستقیما زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له خواهد بود.

ماده76- نوع،میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات هرفصل طبق آئین نامه هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ستاد کل نیروهای مسلح،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای ذیربط(حسب مورد) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده77- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می باشد.

ماده78- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

ماده79- بار مالی ناشی از اجراء این قانون در سال 1386 از محل اعتبارات ردیف 131600 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران و در سالهای آتی از محل صرفه جویی منابع داخلی آن بنیاد تامین خواهد شد.

اصلاحات فوق مشتمل بر هفتاد و هشت ماده و شصت تبصره در جلسه مورخ سوم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی به تصویب رسید و مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 5/6/1385 با اجراء آزمایشی آن به مدت چهارسال موافقت نموده است.

غلامعلی حداد عادل

رئیس مجلس شورای اسلامى

 تاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 9:53 | نویسنده : امیرعلی امیری |

پنجمین همایش پدران آسمانی به‌مناسبت ولادت امام علی (ع) و روز پدر باشکوه خاصی با حضور دکتر مهرداد ابراهیمی سرپرست فرمانداری فریدونکنار، حجت الاسلام جلالی امام جمعه، سردار میرشکار فرمانده دفاع مقدس، حسین پور رییس بنیاد شهید، فرزندان و خانواده های معظم، یادگاران و جانبازان دفاع مقدس با سخمراني سردار علیجان میرشکار از فرماندهان لشکر ویژه 25 کربلا و  هنرنمایی گروه فرهنگی هنری از صدا و سیمای مرکز مازندران برگزار گرديدتاريخ : یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:44 | نویسنده : امیرعلی امیری |
 

تجديد ميثاق با شهدا در اين مراسم مزار شهدای مسجد امام سجاد ع شهرستان با حضور دکتر مهرداد ابراهیمی سرپرست فرمانداری فریدونکنار، حجت الاسلام سید محمد جلالی امام جمعه و سردار میرشکار یادگار دفاع مقدس و رئيس بنياد شهيد شهرستان و جمعی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان دفاع مقدس بهمراه روسای دستگاه های اجرایی همچنین هر یک از فرزندان شاهد بر سر مزار پدران خود حاضر شده و دسته‌گلی به‌عنوان هدیه روز پدر بر سر مزار پدر شهیدشان قرار دادندتاريخ : یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 8:40 | نویسنده : امیرعلی امیری |

سردار سرتیپ پاسدار حاج کمیل کهنسال یکی از یاران و همرزمان نزدیک حاج بصیر، دراین رابطه چنین می گوید: «درعملیات کربلای پنج لشکر ۲۵ کربلا از یک پلی که در غرب کانال ماهی قرار داشت پشتیبانی می شد و تدارک رسانی به خط مقدم از همین پل فقط امکانپذیر بود و چون دشمن از این موضوع باخبر بود در او میل و طمعی ایجاد شد که آن را از بین ببرد و بتواند منطقه ای که دراختیار لشکر ۲۵ کربلا قرار دارد را بازپس بگیرد، لذا تمام تواناییهای عملیاتی خود از جمله نیروهای گارد ویژه ریاست جمهوری و کماندوهای ارتش بعث را در آن منطقه متمرکز کرده و پشت سر هم و بدون هیچ وقفه ای پل و منطقه را با خمپاره، آتشباره های توپخانه، هلیکوپتر و گاهی هم عملیاتهای هوایی، زیر آتش خود گرفته بود وتنهاجان پناهی را که ما می توانستیم در آن منطقه از آن به عنوان دفاع از نیروهای خودی استفاده کنیم کانالی بود که در دژ غرب دریاچه ماهی توسط عراقیها احداث شده بود.
درآن موقعیت و درآن صحنه نبرد، عرصه بر ماخیلی تنگ شده بود و اغلب نیروهای ما شهید و یا مجروح شده بودند و دشمن هم از سمت راست خط ـ کانال زوجی ـ شروع به پیشروی کرد و بخشی از خط را تصرف نمود و هر لحظه درصدد بود که خود را به کانال ماهی و پل روی کانال نزدیک کند.
دشمن همینطور پیشروی می کرد و بچه ها هم یکی یکی مجروح و عده ای هم به شهادت می رسیدند. مقاومت بسیار سخت شد و خط ما هم داشت جمع می شد به سمت پل روی کانال و این جمع شدن نیروها، آسیب پذیریهای ما را بیشترمی کرد.
در این شرایط بسیار سخت که ما هیچ امیدی برای حفظ کردن آن منطقه و حتی زنده ماندن نداشتیم، من یکباره صدای دلنشین و گرم حاج بصیر را از آن سوی بی سیم شنیدم که می گفت: «فلانی من دارم میام.» من وقتی صدای حاجی را شنیدم چنان تقویت شدم و روحیه گرفتم که اصلاً فراموش کردم از ایشان سؤال کنم با چند تا نیرو می آید؟! یعنی به محض شنیدن صدای حاجی، قوت گرفتم و ناخودآگاه با صدای بلند به بچه ها گفتم: «حاج بصیر داره می یاد.»
بچه ها هم با شنیدن این خبر خوشحال شدند و با صدای بلند به یکدیگر خبر می دادند که تا چند لحظه دیگر حاج بصیرمی خواهد بیاید.
مدتی نگذشت که حاجی از راه رسید اما نیروی زیادی همراهش نبود. چون بخش عمده ای از نیروها در مسیر زخمی یا شهید شده بودند. وقتی ایشان رسید زمانی بود که فاصله بین ما و دشمن به حداقل رسیده بود به گونه ای که جنگ به نبرد نارنجک تبدیل شده بود. من سریع منطقه را برای حاجی توجیه کردم و حاج بصیر وقتی در جریان اوضاع منطقه قرارگرفت رو به نیروها کرد وگفت: «به نام مقدس ۵تن آل عبا(ع)، ۵تن نیرو می خواهم. » هنوز حرف حاجی به پایان نرسیده بود که پنج تن از بچه ها از جمع نیروهایی که در اطراف ما بودند، بلند شدند و پشت سر حاجی که ذکر مقدس یا فاطمة الزهرا(س) بر لبش جاری بود نیم خیز از داخل کانال رو به سوی دشمن حرکت کردند.
وقتی حاجی حرکت کرد نه تنها آن ۵نفر بلکه بقیه نیروها به جز یک بی سیم چی به همراه ایشان رفتند.
بیش از ۱۵دقیقه نگذشته بود که حاجی به همراه آن نیروهای بسیار اندک بخشی از خط سمت راست ما، که به اشغال دشمن درآمده بود را تصرف کردند و بعد از مدتی کل خطی که ما از دست داده بودیم را مجدداً بازپس گرفته و ۲۳تن از نیروهای دشمن را به اسارت درآوردند.

اشاره:

حسین بصیر در شب شام غریبان سال 1322 در فریدونکنار به دنیا آمد. وی در دوران کودکی و نوجوانی با جمع کردن کودکان و نوجوانان،مجالس عزاداری برگزار می‌کرد و بعدها پرتو گیرای ولایت او را محور سوگواران کرد و در همان اوان کودکی از مرثیه سرایان خاندان عصمت و طهارت (ع) شد.

مادرش روایت می کند:«تولد او در غروب روز عاشورا (شب شام غریبان) بود و به خاطر همین ما نام او را حسین نهادیم و خدا می‌داند که محبت امام حسین (ع) در جان او خانه کرده بود و روی همین علاقه،از مداحان تراز اول شهر محسوب می‌شد و در دسته‌های سینه‌زنی روز عاشورا در همان ایام طاغوت،شعرهای او همه‌اش حماسی و انقلابی بود. درحقیقت حق امام حسین (ع) را در ایام اختناق با شعارهای حماسی حسینی، در حد توان ادا می‌کرد.

حسین دوران تحصیلات خود را تا ششم ابتدایی نظام قدیم پشت سر گذاشت و از آن پس به کار روی آورد و شغل آهنگری را انتخاب کرد و تا مرحله استادی پیش رفت. علی‌رغم اینکه سال سربازی او به علت مسائلی از طرف دولت وقت معاف اعلام شده بود ولی برای آمادگی نظامی داوطلبانه به سربازی رفت و دوران سربازی را در پادگان «منظریه» تهران زمانی آغاز کرد که نهضت حسینی امام خمینی مرحله پنهانی‌اش را طی می‌کرد. او هم به نوبه خود به خیل یاوران گمنام امام در روزگار عصیان و اختناق پیوست و با پخش اعلامیه‌های حضرت امام در پادگان، این رسالت عظمی را به دوش می‌کشید. فعالیت مؤثر حسین سبب شد که مأموران مزدور پهلوی جایگاه کاری‌اش را تغییر دهند، ولی هیچگاه او دست از مبارزه نکشید و حتی در تسلیحات ارتش هم دست از تکلیف برنداشت و باعث شد که بر او سختگیری شود.

بعد از گذراندن سربازی به استخدام تسلیحات (صنایع دفاع) ارتش وقت درآمد و بعد از مدتی به زادگاهش فریدونکنار بازگشت و با برگشت به فریدونکنار، تجربیاتی که در این مدت کسب کرده‌ بود، جلسات مذهبی زیادی را در شهر تشکیل داد و از این طریق به مبارزه خویش، علیه رژیمم شاهی رونق بخشید. اینجا بود که بار دیگر توسط عوامل رژیم منحوس پهلوی دستگیر و به بازداشتگاه برده شد. حسین چندین بار در این مهلکه به زندان روانه شد اما دست از عقیده محکم و پولادین خویش بر نداشت. در ماه‌های پایانی سلطه رژیم پهلوی در شهر هسته‌های مبارزه و گروه‌های راهپیمائی را تشکیل و سازمان داد. برنامه تظاهرات را با حرکت مردم به پاخاسته تهران هماهنگ می‌کرد و چندین بار نیز با کفن پوش کردن مردم شهر، راهپیمائی کفن‌پوشان را به راه انداخت.او در این گیر و دار با چند نفر دیگر در مقابل فضای رعب و توحش طاغوت و سلاح آتشین مزدوران ایستادند و پاسگاه ژاندارمری فریدونکنار را در غروب 22 بهمن سال 1357 خلع سلاح و تصرف کردند.

حسین در دوران ظلمانی ستمشاهی هرگز لحظه‌ای از پا ننشست و پرچم مبارزه همواره بر دوشش به ‌اهتزاز درمی‌آمد تا اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید اما او باز از پای ننشست و با حساس شدن شرایط نهضت توسط خودفروختگان ضدانقلاب، با کیاست و دقت انقلابی به پاکسازی دانشگاهها از منافقین و گروههای ضد انقلاب همت گماشت و با همین انگیزه در تشکیل انجمن‌های اسلامی شهر و روستا و مبارزه با منکرات و تشکیل دادگاه انقلاب شرکت فعال داشت. به محرومان و دردمندان می‌اندیشید و براین عقیده بود که صاحب اصلی ‌این ‌انقلاب آنها هستند و در تقسیم زمین برای محرومان دین خود را ادا کرد.

زمانی را که مردم مظلوم، بی‌دفاع و بی‌سلاح افغانستان مورد هجوم ارتش شوروی سابق قرار گرفتند، حسین بی‌تابانه به آن دیار سفر کرد تا تکلیف اسلامی خود را در قبال برادران همدرد و همدین خویش به انجام برساند و مدتی را در میان مجاهدان افغانی، به مبارزه علیه رژیم شوروی پرداخت.

همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز عراق به مرزهای مقدس میهن اسلامی، حسین بعد از بازگشت از افغانستان لباس خاکی عشق را بر تن کرد و از روز هفتم جنگ کوله‌بار سفر را بست و تا آخرین لحظه شهادت این لباس را از تن درنیاورد. همیشه می‌گفت:«دوست دارم لباس رزمم، کفنم شود، و در آن روز بزرگ که همه در پیشگاه محبوب سر به زیر می‌ایستند در غافله پرشور شهیدان، سر بلند برحریر خویش مباهات کنم چرا که هر کسی با هر لباسی که به شهادت می‌رسد با همان لباس در پیشگاه رب وجود حاضر می‌شود».

او همراه ‌گروه شهید چمران و نیروهای فدائیان اسلام که فرمانده آن همسنگر شهید چمران سردار شهید«سید مجتبی هاشمی» فرمانده نیروهای فدائیان اسلام بود به منطقه سرپل ذهاب در غرب کشور رفت و پس از مدتی عزیمت به جنوب و شرکت در عملیات مهم «ثامن‌الائمه (ع)» آبادان را دوشادوش رزمندگان اسلام، از محاصره دشمن خارج کرد.

او نیروهای فدائیان اسلام شهرهای بابل، بابلسر، فریدونکنار، آمل و محمودآباد را به جبهه‌ها اعزام می‌کرد، لذا بار دیگر همراه همین گروه دل به جبهه ذوالفقاریه سپرد و مدت زمانی فرماندهی جبهه ذوالفقاریه -آبادان تا ماهشهر- را به عهده داشت و در محورذوالفقاریه در مقابل، لشکر 20 عراق قرار گرفت و حماسه آفرید.

سردار بصیر در جبهه‌ها و مناطق مختلف زخمی و شیمیائی شد اما به مبارزه‌اش ادامه داد و عاشقانه به استقبال عملیات‌های سپاه اسلام رفت. سال 60 با عملیات «طریق‌القدس» (فتح بستان) که حسین درآن نیز حماسه آفرید، گذشت و سال 61 از راه رسید و اوراق خاطره‌انگیز خود را رویاروی سردار شجاع گشود. او ابتدا در این سال به کردستان، منطقه بانه و سردشت عزیمت کرد و رشادت‌های زیادی را در این منطقه به یادگار گذاشت و در بهمن ماه سال 61 و هنگامه «عملیات والفجر مقدماتی»، وارد لشکر ویژه 25 کربلا در جنوب کشور شد و گردان یا رسول الله (ص) را تشکیل داد.

با آغاز سال 62 سردار جبهه‌ها از لباس خاکی بسیجی، به کسوت سپاه پاسداران درآمد.

سردار بصیر در عملیات والفجر «4» به سمت جانشین تیپ یکم لشکر ویژة 25کربلا منصوب شد و در عملیات والفجر «6» نیز با همین مسئولیت انجام وظیفه کرد و در سال «63» با تقلیل بعضی از تیپ‌های لشکر، بار دیگر، گردان یا رسول‌الله (ص) را تحویل گرفت و در همان سال به زیارت خانة خدا مشرف شد، در این مدت، «گردان یا رسول (ص)» تحت فرماندهی سردار شهید حمید رضا نوبخت، قرار گرفت.

با بازگشت حاج بصیر از سفر مکه، گردان یا رسول (ص) تحت فرماندهی او اولین گردانی بود که در خط آبی «تبور» مستقر شد تا جهت شرکت در عملیات «بدر» آموزش‌ها و شناسائی‌های لازم فرا گرفته و انجام دهد. بعد از شرکت در عملیات بدر و خلق حماسه‌های ماندگار در این عملیات، صحنه دیگر رشادت حاج حسین «عملیات قدس 1»؛ «بهار سال 64» بود که توانست با فرماندهی قاطعانه‌ای پاسگاه (بلالیه وابولیله) عراق را تصرف کند.

با پایان این عملیات و پیروز شدن رزمندگان اسلام، گردان یا رسول (ص) به عنوان گردان نمونه، مأمور ادغام در لشکر 77 خراسان شد و بعد از اتمام این مأموریت، سردار خستگی‌ناپذیر جبهه‌ها، نیروهایش را جهت آموزش غواصی و آماده‌سازی برای شرکت در «عملیات والفجر 8» به منطقه «بهمن شیر» منتقل کرد و خود شخصاً به آموزش نیروهایش در رودخانه بهمن شیر پرداخت.

«عملیات والفجر8 » آغاز شد و قدم‌های خسته، اما باز هم استوار حاج حسین بصیر «فاو» آن سوی «اروند رود» را لرزاند و با دلاوری غواصان دریادل و خط شکن لشکر ویژه 25 کربلا این عملیات به پیروزی رسید و پرچم مطهر بارگاه حضرت امام رضا (ع) به دست توانمند فرماندهی این لشکر(سردار مرتی قربانی) بر فرازمسجد امام رضا(ع) فاو برافراشته شد. دشمن سعی کرد شهر «فاو» عراق را با ضدحمله‌های پی در پی پس بگیرد که در این زمان فرماندهی وقت لشکر، بصیر را به علت لیاقت و شجاعتی که داشت به فرماندهی محور عملیاتی «فاو» منصوب کرد تا او با تدبیر خاص خود از این منطقه نگهداری کند و او در این دفاع جانانه نشانه‌هائی ازعنایت حق دریافت کرد و سینه و بازوی توانایش مجروح شد.

سال 65 برای سردار جبهه‌ها، سالی استثنائی بود. حاج حسین با بهبودی نسبی جراحات سینه و بازو در «عملیات حضرت صاحب‌الزمان (عج)» شرکت کرد. او در این عملیات فرماندهی «تیپ یکم» لشکر ویژة 25 کربلا را بر عهده داشت و تا آن هنگام مسئولیت‌های متعدد فرماندهی، از دسته و گروهان تا گردان و محور را تجربه کرده بود. او از صدق و صفائی که داشت هیچگاه به دنبال مقام ‌و عنوان نمی‌رفت بلکه این ‌مسئولیت تکلیف الهی بود که او را لایق می‌یافت و نام فرماندهی را به روی وی می‌گذاشت.

به‌ گواهی دریابان شمخانی، «معمولاً برای سخت‌ترین عملیات‌ها لشکر ویژه 25 کربلا انتخاب می‌شد و وقتی حاج‌بصیر فرمانده گردان بود از گردان او و زمانی که فرمانده تیپ بود از تیپ او استفاده می‌شد.... با این حال هرگز از عناوین خود نامی نمی‌برد و زمان فرماندهی گردان در جواب خانواده‌اش که پرسیدند در جبهه چه عنوانی دارد، گفت:« مثل رزمندگان بسیجی، من هم دارم می‌جنگم». سردار بصیر حتی در ایام مرخصی هم از اصحاب جبهه غافل نبود و به سرکشی خانوادهایشان و دلجویی از یادگاران جنگ و جبهه و شهادت و فرزندان شهدا همت می‌گماشت و همیشه برای مردم از جبهه و رشادتهای بسیجیان می‌گفت.

عملیات دیگری که سردار حاج حسین بصیر در آن درخشید «عملیات کربلای1»- آزادسازی مهران – بود. سردار همراه برادرش علی اصغر فرماندة گردان یا رسول‌الله (ص) به ضیافت این عملیات رفت و در همین عملیات بود که خبر پرواز برادر را به او دادند.

با آغاز «عملیات کربلای 4» حاج حسین در این عملیات نیز مانند همیشه حاضر شد و به همراه نیروهایش در منطقه ام‌الرصاص در محاصره دشمن افتاد و بعد از 10 ساعت با رشادت برادران بسیجی حلقه محاصره شکسته شد. سردار بصیر 22 روز در کربلای شلمچه و غرب کانال ماهی، علم پایداری لشکر ویژه 25 کربلا را به دوش داشت. یکی از همان روزها دشمن بعثی با تمام قدرت نظامی دست به ضد حمله زد و در حالی که وزیر دفاع و فرمانده سپاه چهاردهم عراق یعنی «عدنان خیرالله» برای روحیه دادن به نیروهایش با هلی‌کوپتر به منطقه آمده بود و با بی‌سیمی که صدای آن شنود می‌شد، می‌گفت: «دیگر هیچ کس در خط وجود ندارد، ما همه را خاکستر کردیم، حتی یک ایرانی وجود ندارد!» در این نبرد مرگ و زندگی، حسین بصیر به اتفاق دو پاسدار و دو طلبه بسیجی، رودرروی دو تیپ کماندویی دشمن، آنچنان مقاومت کردند که آنان را به عقب راندند.

بصیر به سردار قربانی (فرماندة وقت لشکر 25 کربلا) گفته بود: «ما پنج نفر به تعداد پنج تن آل عبا(س) با ذکر «یا فاطمه الزهرا (س)» جلو می‌رویم، حال یا شهید می‌شویم یا پیروز. » بعد از این درگیری اسرای دشمن می‌گفتند: « شما حدود 10 الی 15 گردان و تقریباً سه الی 5000 نفر وارد عمل کردید. این در حالی بود که نیروهای خودی کسی جز حاجی و چهار نفر دیگر نبودند.

بعد از «عملیات کربلای 5» برای تداوم و تکمیل عملیات، «عملیات کربلای 8» آغاز شد و حاجی در این عملیات به قائم مقامی لشکر ویژه 25 کربلا منصوب شد و در همین عملیات بود که بهترین یاران خود، از جمله سرداران شهید طوسی و نوبخت را از دست داد و به دلتنگی‌هایش بیش از پیش افزوده شد.

سال 66 از راه رسید. «عملیات کربلای 10» در پیش بود و سردار خستگی ناپذیر برای فراهم کردن مقدمات کار، در ارتفاعات برفگیر «ماووت» به سر می‌برد. او شب عملیات با اینکه سه شبانه‌روز پلک‌هایش خواب را لمس نکرده بود، از تلاش باز نمی‌ایستاد به طوری که در شب عملیات وقتی فرمانده وقت لشکر (سردار قربانی) گفت: «حاجی امشب جلو نروید، چون آتش سنگین است.»‌ حاجی با لحنی که پرده از احساس وظیفه‌اش برمی‌داشت، گفت: «من فرمانده این محور و عملیاتم و باید در کنار بسیجیانم باشم تا از کار آنها و نحوه عملکردشان مطلع باشم تا انشاءالله مشکلی پیش نیاید.» آن شب حاج حسین با نیروها در قله ماند و گفت:« اگر مصلحت خدا باشد، ما دیگر رفتنی هستیم و شهید می‌شویم.»

عاقبت در شب عملیات کربلای 10 دوم اردیبهشت‌ماه سال 1366 خمپاره‌ای بر سنگر او فرود آمد و بصیر جبهه‌ها با بصیرت تمام بر قله‌های ماووت اوج گرفت.

شهادت حاج بصیر، شهر فریدونکنار و سراسر مازندران را تکان داد. جمعیتی انبوه به بدرقه پیکر شهید رشیدش آمده بودند.تاريخ : پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 12:31 | نویسنده : امیرعلی امیری |